Hotel Štefánik****

Perla Myjavských kopaníc

Image module

Hotel Štefánik je replikou pôvodnej budovy obecného hostinca, ktorý dotváral myjavské námestie od konca 19.storočia. Z dnešného pohľadu išlo o penzión a v jeho dvorane bol pri odvodoch M. R. Štefánik v dňoch 19.apríla 1902 a 13.apríla 1904.
Názov hotela symbolizuje i širšiu previazanosť genia loci Myjavy s osobnosťou a rodinou M.R. Štefánika, osobitne myjavsko-turolúcke korene jeho matky Albertíny, rodenej Jurenkovej.
Ďalej pôsobenie jeho otca Pavla Štefánika na Myjave ako kaplána a tiež ich sobáš v tunajšom evanjelickom chráme, ktorý sa konal 4.7.1871. V tomto meste niekoľko rokov pôsobil ako ev. kaplán a farár aj najstarší brat M.R.Štefánika – Igor Branislav Štefánik a prevažnú časť života tu žili aj Štefánikove sestry – Elena, vydatá za národovca a účtovníka Myjavskej banky Miloša Izáka, ako aj Antónia, vydatá za tunajšieho ev. farára Ladislava Vannaya. V dôsledku toho M.R. Štefánik nikdy neopomenul pri návštevách rodných Košarísk navštíviť i Myjavu a pri svojich vedeckých cestách pravidelne posielal prostredníctvom tohto príbuzenstva písomné pozdravy Myjave a Myjavčanom.
Vďaka týmto koreňom vznikol pri tunajšom ev. chráme r.1921 ako vôbec prvý Pomník M.R. Štefánika a na nezmenenom mieste prežil všetky režimy a nepretržite existuje dodnes. Túto genézu vzťahu M.R. Štefánika a Myjavy dnes prezentuje hotel Štefánik, a to nielen svojim názvom, ale aj kvalitou interiérov nadväzujúcich na dobu, v ktorej M.R. Štefánik žil.